Viziune plus trei la un adult

viziune plus trei la un adult

Unitatea noastră funcţionează conform structurii organizatorice aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.

viziune plus trei la un adult

Mureș — str. Marinescu nr. Revoluţiei nr.

Prezentare generală / Despre noi

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş este unitate sanitară publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătăţii, fiind clasificat în categoria I — nivel de competenţă foarte înalt, prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. Precizăm că, prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. În acest context, unitatea noastră, împreună cu structurile din cadrul Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Tg.

Mureş, îndeplinește cu caracter temporar, rolul de spitale regionale de urgenţă cu nivel de competenţă I A până la atingerea nivelului de dezvoltare care să permită respectarea integrală a prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr.

viziune plus trei la un adult

Misiune, viziune, valori comune Misiunea Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș este prestarea unui act medical de calitate, într-un mediu sigur și confortabil, astfel încât pacienții să beneficieze de cele mai bune îngrijiri. Angajamentul nostru a fost de la bun început şi va rămâne unul singur: să fim cei mai buni pentru o viaţă mai bună.

viziune plus trei la un adult

Viziunea conducerii Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș este de a deveni un spital regional de prestigiu, dotat cu aparatură și echipamente medicale de ultimă generație, care să contribuie la efectuarea unui act medical de urgență de cea mai înaltă calitate, creșterea satisfacției pacienților, siguranța actului medical, a pacienților precum și a angajaților.

În activitatea desfăşurată ne bazăm pe următoarele valori comune: respectarea dreptului la ocrotirea sănătăţii a tuturor categoriilor de populaţie, de alegere a medicului şi a unităţii viziune plus trei la un adult şi egalităţii în şanse; garantarea calităţii şi siguranţei actului medical; asigurarea unei largi accesibilităţi la servicii de urgenţă, ambulatorii şi spitaliceşti, asigurarea unor standarde ridicate a competenţelor profesionale precum şi încurajarea dezvoltării lor continue.

Din punct de vedere al serviciilor medicale prestate, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş oferă servicii medicale diagnostice, terapeutice, de expertiză, de consiliere, de prevenţie, de asistenţă socială şi de recuperare.

Activitatea primordială a spitalului este acoperirea patologiei de urgenţă. Toate acestea sunt acordate în mod sistematic într-o varietate de specialităţi medico-sanitare, care îşi desfăşoară activitatea într-o structură organizatorică vastă, compartimentată în secţii, secţii clinice şi laboratore.

Menționăm că, în unitatea noastră activitatea medicală se îmbină permanent cu activitatea didactică, aşa cum reiese şi din contractele de colaborare încheiate anual, de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş cu Universitatea de Medicină și Farmacie Tg.

Mureș, respectiv școlile sanitare, contracte al căror obiect este furnizarea serviciilor de instruire şi formare clinică pentru elevi, studenți și doctoranzi, de natură să asigure toate condiţiile necesare în vederea formării profesionale practice complete şi corecte a viitorilor medici și asistenți medicali.

viziune plus trei la un adult

Mureș și este cea mai modernă unitate de primiri urgențe din țară, fiind dotat cu aparatură și echipamente medicale de ultimă generație, care viziune plus trei la un adult la efectuarea unui act medical de urgență de cea mai înaltă calitate. Totodată trebuie menționat că, prin includerea activităților specific SMURD în structura și activitatea curentă a UPU din cadrul spitalului nostru, aceasta a primit un caracter specific și un plus de competență, contribuind la complexitatea actului medical de urgență desfășurat în cadrul spitalului nostru.

Astfel, începând cu Centrul a fost dotat cu un sistem avansat de simulare virtuală în caz de dezastre, la cele mai înalte standarde europene, cu ajutorul căruia personalul de intervenţie din diferite instituţii cu răspundere în domeniu, va putea fi confruntat cu situaţii reale, incluzând cutremure, accidente de tren, accidente aviatice etc.

Acuitate vizuală la un adult

Sistemul de simulare de accidente este unic în Romania şi include: un simulator de accidente de circulaţie dotat cu suprafaţă asfaltată care simulează o parte de autostradă și un automobil complet dezmembrabil care permite simularea operațiunilor de descarcerare; manechine simulator 3G: simulatoare de pacient, capabile să simuleze orice patologie de urgenţă, la trei vârste diferite: adult, copil şi bebeluş ; o cameră de reanimare care simulează o camera de resuscitare spitalicească; o camera tip garsonieră în vederea simulării accidentelor casnice şi a punerii personalului medical şi paramedical în situaţii cât mai aproape de realitate incendiu, gaze toxice etc ; 2 săli de cursuri, pentru instruirea teoretică.

Centrul de formare este unul dintre cele mai importante realizări din ultimii ani pentru activitatea de pregătire pentru acordarea serviciilor medicale de urgență, asigurând pregătirea personalului pentru a face față intervențiilor în situații de urgență.

Centrul permite instruirea și simularea în situațiile medicale de urgență, precum și în coordonarea intervențiilor de urgență la nivel înalt. Astfel prin furnizarea și a acestui tip de pregătire, se complinește activitatea didactică derulată la nivelul spitalului nostru ca și spital clinic, asigurând complexitatea învățământului medical derulat în cadrul spitalului.

viziune plus trei la un adult

În acest context arătăm că, prin natura activităţii desfăşurate în cadrul spitalului, activitatea medicală se îmbină permanent cu activitatea didactică, aşa cum reiese şi din contractele de colaborare încheiate anual, de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş cu Universitatea de Medicină și Farmacie Tg. Mureș, contracte al căror obiect este furnizarea serviciilor de instruire şi formare clinică pentru studenți și doctoranzi, de natură să asigure toate condiţiile necesare în vederea formării profesionale practice complete şi corecte a viitorilor medici.

Astfel, în cadrul centrului la care am făcut referire mai sus, indiferent de nivelul de pregătire al cursanților se organizează sesiuni de simulări pentru medicii rezidenți și studenți.

viziune plus trei la un adult

Citițiși