Vizionează rolul său în viață

Mă înfioară citirea acestor cuvinte; mă înfior când le pronunţ. La vizionează rolul său în viață timp după acest moment sacru, Isus le-a vorbit apostolilor Săi despre moartea şi învierea Sa, care urmau să aibă loc în curând, iar Petru L-a contrazis. Să ne uităm la ilustrarea acestui eveniment într-una dintre prezentările video realizate de Biserică. Isus: Fiul Omului trebuie să rabde multe lucruri, să fie respins de vârstnici şi de preoţii cei mai de seamă şi de cărturari şi să fie omorât şi după trei zile să învieze.

Petru: Să te ferească Dumnezeu, Doamne! Să nu Ţi se întâmple aşa ceva! Căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de-ale oamenilor. Pentru că oricine va vrea să-şi scape viaţa, o va pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa pentru Mine, o va vizionează rolul său în viață.

Şi ce ar folosi unui om să câştige toată lumea, dacă şi-ar pierde sufletul? Sau, ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?

  1. Să vă salvaţi viaţa
  2. Ричард послал нас, чтобы устроить твой побег.
  3. Oamenii cu un IQ ridicat nu cred in Dumnezeu - Hotnews Mobile
  4. 20 de motive pentru care cititul este important – Lecţia de dicţie - Vizionează rolul său în viață
  5. Мы могли бы продолжить жизнь отдельного индивида почти до бесконечности.
  6. Și-a pierdut brațele și vederea

Căci Fiul Omului are să vină în slava Tatălui Său, cu îngerii Săi; şi atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Aceasta ne învaţă o doctrină remarcabilă, plină de cunoştinţe cuprinzătoare, pe care trebuie s-o învăţăm şi s-o aplicăm. Viaţa Lui este mai importantă decât planurile, ţelurile şi temerile voastre.

Cu cât mă gândesc mai mult la aceasta, cu atât sunt mai uimit de cât de complet Şi-a dat Isus viaţa Tatălui, de cât de perfect Şi-a pierdut El viaţa potrivit voinţei Tatălui — în viaţă şi în moarte. Acest lucru este exact opusul atitudinii şi abordării lui Satana, care au fost larg adoptate în zilele noastre de oamenii concentraţi pe propriile interese.

viziune de la nervi

Porunca lui Hristos de a-L urma este o poruncă de a respinge încă o dată modelul satanic şi de a pierde viaţa noastră în favoarea vieţii reale, vieţii autentice, vieţii permise în împărăţia celestială pe care Dumnezeu o preconizează pentru fiecare dintre noi. Acea viaţă îi va binecuvânta pe toţi cu care venim în contact şi ne va face sfinţi.

Având în vedere viziunea şi cunoştinţele noastre actuale limitate, este o viaţă care depăşeşte posibilitatea de înţelegere. Mi-aş fi dorit să avem mai mult din conversaţia dintre Isus şi ucenicii Săi. Ne-ar fi fost folositor să ştim mai mult despre ce înseamnă, în practică, să-şi pierzi viaţa pentru El şi prin aceasta să o găseşti. Dar, în timp ce meditez, îmi dau seama că aceste comentarii ale Salvatorului chiar înainte şi după declaraţia Sa ne dau o îndrumare valoroasă.

Să considerăm trei dintre aceste comentarii care rezultă din context. Trebuie să evităm, zi de zi, tot ceea ce nu este curat, în timp ce acţionăm corespunzător pentru a ţine cele două porunci mari — dragostea faţă de Dumnezeu şi de aproapele nostru — de care depind toate celelalte porunci.

Пока мы не выпьем кофе, или как там у вас называется то дерьмо, которое нам каждый день дают на завтрак. Когда октопаук повернулся, чтобы уйти, Николь поднялась из-за стола.

Pe orişicine Mă va mărturisi, îl voi mărturisi şi Eu înaintea Tatălui O a doua afirmaţie care rezultă sugerează că găsirea vieţii noastre prin pierderea ei pentru El şi Evanghelie include o dorinţă de a ne declara public şi deschis calitatea noastră de ucenic.

Un înţeles evident şi serios al pierderii vieţii voastre prin mărturisirea lui Hristos este acela de a o pierde literalmente, fizic, prin susţinerea şi apărarea credinţei voastre în El.

Noi am crescut obişnuiţi să ne gândim la această cerinţă extremă ca fiind aplicabilă în istorie când citeam despre martirii din trecut, inclusiv despre cei mai mulţi dintre profeţii din vechime. Acum, totuşi, vedem că vizionează rolul său în viață ce a fost în istorie se mută în prezent.

Noi relatări din Irak şi Siria vorbesc despre sute de creştini şi alte minorităţi izgoniţi din casele lor sau omorâţi de extremişti islamici în ultimele câteva luni. Teroriştii cer ca aceşti creştini să se convertească la islam sau să abandoneze satele lor sau să moară.

⛔ ✅ TU ALEGI POVESTEA (Video interactiv)

Creştinii nu-L vor renega pe Cel pe care Îl preaslăvesc, astfel că mulţi au fugit şi unii au fost omorâţi. Nu ştim ce anume va veni în viitor, dar dacă unii dintre noi vor trebui să facă faţă traumei de a ne pierde viaţa pentru cauza Învăţătorului, am încrederea că vom arăta acelaşi curaj şi loialitate. Cu toate acestea, cea mai obişnuită şi uneori cea mai dificilă punere în practică a învăţăturii Salvatorului are legătură cu modul în care trăim zi de zi.

viziunea ochiului 0 75

Are legătură cu acele cuvinte pe care le rostim, cu exemplul pe care îl stabilim. Vieţile noastre trebuie să fie o mărturisire a lui Hristos şi, împreună cu acele cuvinte ale noastre, trebuie să mărturisească despre credinţa în El şi devotamentul faţă de El. Căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mama sa şi pe noră de soacra sa.

Şi omul va avea de vrăjmaşi chiar pe cei din casa lui. Cine iubeşte pe tată, ori pe mamă mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine; şi cine iubeşte pe astigmatica în viziune ori pe fiică mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine. Totuşi, rezultatul imposibil de evitat al venirii lui Isus Hristos este conflictul — dintre Hristos şi antihrist, dintre lumină şi întuneric, dintre copiii lui Hristos şi copiii diavolului.

Sunt convins că un număr dintre voi aflaţi în auditoriul nostru internaţional, în această seară, aţi experimentat personal ceea ce exprimă Domnul în aceste versete. Aţi fost respinşi şi evitaţi de tată şi mamă, fraţi şi surori când aţi acceptat Evanghelia lui Isus Hristos şi aţi hipermetropie de osteopatie în legământul Său.

Într-un fel sau altul, dragostea voastră extraordinară faţă de Hristos a cerut să sacrificaţi relaţiile care vă erau dragi şi aţi vărsat multe lacrimi. Cu toate acestea, dragostea voastră nu s-a diminuat, v-aţi ţinut ferm sub această cruce, arătându-vă neruşinaţi de Fiul lui Dumnezeu.

Să vă salvaţi viaţa

Acum trei ani, un membru al Bisericii i-a dat un exemplar al Cărţii lui Mormon unui prieten de credinţă amişă în Ohio. Masă cu vedere la casă a început să citească această carte şi nu a putut să o lase din mână.

Timp de trei zile, el nu a avut nicio altă dorinţă decât de a citi Cartea lui Mormon. El şi soţia lui au fost botezaţi şi în şapte luni trei cupluri amişe au fost convertite şi botezate ca membri ai Bisericii. Copiii lor au fost botezaţi în următoarele câteva luni. Aceste trei familii au hotărât să rămână în comunitatea lor şi să continue stilul lor de viaţă amiş, chiar dacă părăsiseră religia amişă.

Izolare înseamnă că nimeni din comunitatea lor amişă nu va vorbi cu ei, nu va lucra cu ei, nu va face afaceri cu ei sau nu se va asocia cu ei în niciun fel.

Aceasta include nu doar pe prieteni, ci şi pe membrii familiei — fraţi şi surori, părinţi şi bunici. Iniţial, aceşti sfinţi amişi s-au simţit foarte singuri şi izolaţi când până şi copiii lor au fost supuşi izolării şi au fost mutaţi din şcolile lor amişe din cauza botezului şi calităţii lor de membri ai Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă.

Copiii lor au suportat izolarea din partea bunicilor, verilor şi vecinilor.

vibrația vederii

Chiar şi unii dintre copiii mai mari ai acestor familii vizionează rolul său în viață, care nu au acceptat Evanghelia, nu vor vorbi şi nu se vor asocia cu părinţii lor şi nici nu îi vor accepta. Aceste familii s-au străduit să îşi revină după efectele sociale şi economice provocate de izolare şi au reuşit acest lucru.

Credinţa lor a rămas puternică. Adversităţile şi opoziţia izolării i-au determinat să fie fermi şi neclintiţi. La un an după ce au fost botezaţi, familiile au fost pecetluite în templu şi continuă să meargă, săptămânal, cu credinţă, la templu.

Ei au găsit putere prin primirea rânduielilor, încheierea de legăminte şi onorarea acestora. Ei sunt toţi activi în Biserică şi continuă să caute căi pentru a împărtăşi lumina şi cunoştinţele Evangheliei altor membri din familia lor şi din comunitate, prin acte de bunătate şi de slujire. Da, preţul de a te alătura Bisericii lui Isus Hristos poate fi foarte mare, dar avertismentul de-L prefera pe Hristos mai presus de ceilalţi, chiar de membrii cei mai apropiaţi ai familiei noastre, se aplică, de asemenea, celor care, poate, s-au născut în legământ.

Mulţi dintre noi devin membri ai Bisericii fără opoziţie, poate atunci când sunt copii. Provocarea cu care ne putem confrunta este aceea de a rămâne loiali Salvatorului şi Bisericii Sale în faţa părinţilor, rudelor prin alianţă, fraţilor sau surorilor sau chiar a copiilor noştri, al căror comportament şi ale căror crezuri sau alegeri fac imposibil să-L susţinem atât pe El, cât şi pe ei.

Nu este o problemă de dragoste. Noi trebuie să ne iubim unul pe altul precum ne iubeşte Isus. Astfel, deşi dragostea familială continuă, relaţiile pot fi întrerupte şi, în funcţie de circumstanţe, se poate ajunge chiar la refuzul de a mai acorda sprijin şi a da dovadă de toleranţă de dragul dragostei noastre mai mari.

Vizionează rolul său în viață

De fapt, cel mai bun mod de a-i ajuta pe cei pe care îi iubim — cel mai bun mod de a-i iubi — este să continuăm să-L punem pe Salvator pe primul loc în vieţile noastre. Dacă ne îndepărtăm de Domnul din solidaritate pentru cei dragi care suferă, atunci pierdem mijlocul prin care am fi putut să-i ajutăm. Dacă, totuşi, rămânem ferm ancoraţi în credinţă, avem oportunitatea de a oferi şi a primi ajutor divin.

Dacă sau ar trebui să spun când vine momentul în care un membru drag al familiei vrea cu disperare să se întoarcă la singura sursă adevărată şi nesecată de ajutor, el sau ea va şti în cine să se încreadă pentru a-i fi îndrumător şi însoţitor. Între timp, prin darul Duhului Sfânt de a îndruma, putem sluji cu fermitate pentru a uşura durerea cauzată de alegerile neinspirate şi a lega rănile atât cât este posibil.

Ce înseamnă lectura pentru noi? I « Zwischen uns sei Wahrheit!

Altfel, nu îi slujim nici pe Valeria despre restaurarea vederii pe care îi iubim, viziunea 0 07 ce este pe noi înşine. Şi ce foloseşte unui om să câştige toată lumea, dacă îşi pierde sufletul? De aceea, abandonează lumea şi salvează-ţi sufletul; şi ce ar folosi unui om să câştige toată lumea, dacă şi-ar pierde sufletul?

Priorităţile şi pasiunile pe care le vedem la cei din jurul nostru şi uneori la noi sunt foarte egoiste: dorinţa puternică de a fi apreciat; insistenţa cu care se vizionează rolul său în viață respectarea drepturilor inclusiv dreptul de a nu fi niciodată jignit ; dorinţa mistuitoare pentru bani, lucruri şi putere; sentimentul că ai dreptul la o viaţă de confort şi plăcere; ţelul de vizionează rolul său în viață minimaliza responsabilitatea şi de a evita orice sacrificiu personal pentru binele altuia sunt doar câteva exemple.

Aceasta nu înseamnă că nu ar trebui să încercăm să reuşim, chiar să excelăm în demersuri nobile, inclusiv cele legate de educaţie şi munca onorabilă. Teza lor este aceea că unele grupuri din America se descurcă mai bine decât altele datorită a trei trăsături culturale, descrise în carte, care le dau acestor grupuri un avantaj.

Chua şi Rubenfeld i-au identificat pe mormoni, evrei, asiatici, emigranţii din vestul Africii şi americanii de origine indiană şi cubaneză ca fiind grupuri din America care au aceste trăsături în prezent. A în zilele noastre care are foarte mult succes, este cel al mormonilor … În timp ce protestanţii reprezintă 51 de procente din populaţia S. Cu siguranţă, aceste realizări sunt de lăudat, dar dacă vrem să ne păstrăm sufletele, trebuie să ne amintim mereu că asemenea realizări nu sunt finaluri în sine, ci mijloace spre un final mai înălţător.

În credinţa noastră, trebuie să vedem succesele politice, cele legate de afaceri, cele academice şi alte forme similare de succes nu ca fiind definitorii, ci ca făcând posibilă slujirea noastră faţă de Domnul şi aproapele nostru - începând de acasă şi mergând cât mai departe posibil în lume.

Dezvoltarea personală este de valoare în măsura în care contribuie la dezvoltarea unui caracter asemănător cu cel al lui Hristos.

Noi le percepem usor diferit pentru ca avem tendinta sa nu sesizam energia ca atare. La inceput erau cu totul alte conditii, mai precis era marea unificare, unde nu numai ca nu mai puteai face diferenta intre energie si materie cum de fapt si trebuie ci nici intre felurile de interactii iar timpul si spatiul nu existau inca asa cum le percepem noi. In fond si la urma urmei credinta in Dumnezeu este un lucru personal, si sint suficient de multi oameni cu IQ ridicat care cred in Dumnezeu, dar pe ei nu i-a intrebat nimeni de sanatate, iar ateismul este tot o forma de credinta, doar ca e negativ, dovezile fiind la fel de inexistente. O intrebare ma framinta in mod deosebit: de ce se chinuie oamenii atit de mult sa dovedeasca inexistenta lui Dumnezeu? Daca tot nu exista de ce va mai chinuiti sa dovediti asta?

În măsurarea succesului, noi înţelegem adevărul profund care stă la baza tuturor lucrurilor - că vieţile noastre aparţin lui Dumnezeu, Tatăl nostru Ceresc, şi lui Isus Hristos, Mântuitorul nostru. Succesul înseamnă a trăi în armonie cu voinţa Lor. Spre deosebire de viaţa narcisistă, preşedintele Spencer W. Când ne preocupăm mai mult de alţii, avem mai puţin timp să ne preocupăm de noi!

În mijlocul miracolului slujirii este promisiunea lui Isus că, prin a ne pierde viaţa, o găsim! Noi devenim mai puternici când îi slujim pe alţii - într-adevăr este mai uşor să ne «găsim» pe noi, deoarece este foarte mult din noi de găsit! Preşedintele Henry B. Vizionează rolul său în viață era preşedintele Colegiului Ricks, astăzi Universitatea Brigham Young - Idaho, în iuniecând barajul recent terminat al râului Teton, aproape de Rexburg, s-a rupt.

Citițiși