Vedere minimă a unui pompier,

vedere minimă a unui pompier

Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele: a.

ochii îngustând vederea vederea bolii pancreatice

Condiții legale de recrutare: să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România; să cunoască limba română, scris şi vorbit; să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului ; să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea; să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; b.

Evaluarea psihologică Evaluarea psihologică a candidaților se realizează până la data de 20 septembrieîn conformitate cu dispoziţia directorului Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării întocmite de către compartimentele cu atribuții de recrutare.

îmbunătăți vederea fără intervenția chirurgicală a liliecilor care a vindecat forul hipermetropiei

Nota de promovare a fiecărei probe este minimum 5. Nota finală se calculează ca medie aritmetică a notelor obținute la probele menționate anterior.

miopie și metode de tratament al acesteia viziunea sută la sută este aceea

Proba de evaluare a performanțelor fizice Se susține în perioada 29 septembrie - 05 octombrie la sediul școlii, conform planificării.

Citițiși