Test de vedere extinsă

Cum să faci un test drive cu o mașină nouă.

Echipa de experți a efectuat câteva misiuni în Republica Moldova, și a întreprins o muncă extinsă de cercetare în vederea colectării datelor necesare.

test de vedere extinsă

Acest Studiu reprezintă o importanță particulară, avînd în vedere că este prima lucrare comprehensivă de acest gen, care abordează problema subculturii criminale în Republic Moldova. Studiul răspunde la următoarele întrebări: 1.

test de vedere extinsă

Cum se manifestă subcultura criminală în Republica Moldova? În ce mod subcultura criminală și interacțiunea ei cu regulile și procedurile formale produc cazuri de violență și abuz între deținuți?

test de vedere extinsă

Cum pot fi eliminate legăturile dintre subcultura criminală și violență și abuz? Studiul utilizează o cercetare reprezentativă test de vedere extinsă condamnaților și personalului penitenciar, interviuri, grupuri țintă și documente analitice, în vederea prezentării predominanței subculturii criminale și examinării legăturilor exacte cu violența și victimizarea în penitenciare.

Acesta aduce mai multe recomandări în vederea combaterii subculturii criminale în sistemul penitenciar din Republica Moldova, făcând referință la practicile pozitive deja existente în penitenciarele Rusca și Goian.

Evenimentele au avut drept scop prezentarea constatărilor și recomandărilor Studiului, precum și a contura măsurile necesare a fi întreprinse la nivel imediat, intermediar și legislativ. Prima zi a discuțiilor a vizat personalul Departamentului Instituțiilor Penitenciare, reprezentanții Procuraturii, Centrului Național Anticorupție și poliției.

test de vedere extinsă

În timp ce a doua zi a discuțiilor a implicat o audiență mai extinsă din cadrul Oficiului Avocatului Poporului și a Mecanismului Național de Prevenire a Torturii, ONG-urile relevante, experți naționali și internaționali.

Cel mai important aspect al discuțiilor a fost identificarea acțiunilor corespunzătoare în vederea combaterii subculturii criminale în penitenciare în raport cu măsurile prevăzute în Strategia de Dezvoltare a Sistemului Penitenciar pentru anii În același timp, toți actorii au convenit ca eforturi comune să fie întreprinse pentru contracararea fenomenului negativ al subculturii criminale în penitenciarele din Republica Moldova.

test de vedere extinsă

Evenimentul se încadrează în unul din obiectivele Proiectului: Consolidarea capacității instituționale de adoptare a garanțiilor normative, implementare a strategiilor și planurilor de acțiune, care vizează prevenirea și asigurarea măsurilor de remediere în caz de rele tratamente.

Citițiși