Eliberarea de viziunea fizică

eliberarea de viziunea fizică

Chitantele prin care s-au eliberarea de viziunea fizică sumele catre bugetul local sector 3 exemplarul original ; Copia certificatului de mostenitor acolo unde este cazul ; Actul in baza caruia s-a efectuat incetarea rolului acolo unde este cazul. Scutiri Cerere pentru acordarea scutirii in cazul persoanelor fizice — Descarca cu deteriorarea vederii B.

Nota: pentru scutirile enumerate la a — dscutirea de impozit se acorda corespunzator cotei parti din dreptul de proprietate asupra bunului impozabil detinut de persoana beneficiara, conform modificarilor aduse la H.

Cladirile utilizate de unitatile si institutiile de invatamant de stat, confesional sau particular, autorizate sa functioneze provizoriu ori acreditate cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice care genereaza alte venituri decat cele din taxele de scolarizare, servirea meselor pentru prescolari, elevi sau studenti si cazarea acestora, precum si cladirile utilizate de catre crese, astfel cum sunt definite si functioneaza potrivit Legii nr.

imunitate vizuală

Stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice Declaratie de impunere pentru stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice - Descarca formular Actul de identitate; Acord de functionare emis de Primaria sector 3; Aviz urbanism; Acord de amplasare si comercializare de la Primaria sector 3; Certificat de producator.

Eliberare istoric de rol fiscal Copia actului de proprietate pentru imobilul pentru care se solicita istoric de rol fiscal; Dovada calitatii de solicitant al istoricului de rol; Act de identitate solicitant; Procura in original sau copie legalizata in situatiile reprezentarii contribuabilului de catre un mandatar; Imputernicire avocatiala in original in situatia reprezentarii contribuabilului prin avocat si legitimatie avocat vizata la zi.

tabele medicale pentru refacerea descărcării vederii

Dupa ce v-ati pregatit documentele de mai sus trebuie sa va prezentati la sediul de care apartineti conform motorului de cautare unde se va efectua impunerea, scoaterea din evidenta fiscala sau orice alta modificare pe care o solicitati, dupa caz. Daca aveti neclaritati sau intrebari suplimentare contactati inspectorul de care apartineti conform motorului de cautare.

hipermetropie și diplopie

Citițiși