Dispozitive vizuale, Dispozitive vizuale. Cum este diagnosticată deficiența de vedere?

Lupe si dispozitive vizuale pentru pacientii cu vedere scazuta (vision aids)

dispozitive vizuale listă de preț viziune nouă

Prescripţiile dispozitive vizuale îşi pierd valabilitatea dacă nu sunt depuse la casa de asigurări de sănătate în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii. Pentru pacientii cu diagnostic de BPOC, recomandarea va fi insotita de spirograma si copie a certificatului de incadrare in grad de handicap grav sau accentuat unde este cazul Casa de asigurări de sănătate, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, este obligată să ia o hotărâre privind acceptarea sau respingerea cererii.

dispozitive vizuale viziune în instalațiile electrice

Decizia se ridica de la casa de asigurari de sanatate sau se expediaza prin posta in maxim 2 zile de la emitere in cazul in care asiguratul solicita prin cerere. In situatia in care cererile pentru dispozitivele medicale conduc la depasirea fondului lunar aprobat se intocmesc liste de prioritate pentru asigurati pe categorii de dispozitive medicale. In acest caz decizia se emite in momentul in care fondul aprobat cu aceasta destinatie permite decontarea dispozitivului medical, in ordinea listei de prioritate, beneficiarul fiind contactat telefonic in vederea ridicarii deciziei sau va fi expediata prin posta.

dispozitive vizuale viziunea 21-22 ce este

Lista dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu este prevazuta in anexa nr.

Citițiși