Conștiință și viziune. Meniu de navigare

Acum 15 ani întreprinde­rea numită Ziarul Financiar li se părea multora o misiune imposibilă. În orice business, ideile şi credinţa sunt cele care duc mai departe oamenii şi organizaţiile, poate mai puţin decât indicatorii din planul de afaceri. Este şi cazul Ziarului Financiar, întreprinderea de presă care a fost născută cu misiunea de a susţine antreprenoriatul ro­mân, businessul numit Ro­mâ­nia.

Totul este business. Ne-am asumat susţinerea celor care prin ideile, munca şi perseverenţa lor creează va­loare în România. Va­loa­re începută de la un vis, un plan de business scris eventual pe genunchi pe colţul mesei din bucătărie.

Obiector de conștiință

Un vis, un plan care astăzi înseamnă milioa­ne de locuri de muncă, milioa­ne de astfel de vise făcute să dureze. Pentru că antreprenorii îşi durează vise aşa cum cercetătorii îşi găsesc în somn soluţii la problemele lor sau compozitorii aştern notele pe hârtie picurate din conștiință și viziune dimensiune. La 15 ani, clasa de business îşi descoperă conştiinţa de sine Ziarul Financiar a fost şi a rămas în conștiință și viziune ani oglinda mediului de business şi vocea clasei antreprenoriale din România.

Însă câştigul a fost în aceşti ani nu atât o creştere a PIB de la 37 de mi­liar­de de euro la de miliarde de euro, cât crearea unei clase antrepre­no­riale, a unui nucleu de oameni care şi-au luat destinul în propriile mâini pentru a construi o altă Românie.

15 ani. Conştiinţa de sine. Conştiinţa puterii

Companiile private româneşti în­fiin­ţate din încoace au ajuns la afaceri de sute de milioane de euro şi au creat milioane de locuri de muncă. Stocul investi­ţi­ilor străine era în de 5 miliarde de euro, în este la 50 de miliarde de euro. Exporturile erau în de 7,2 mi­liar­de de euro, în sunt estimate la 48 de miliarde de euro. Înerau doar 5 magazine mo­derne, astăzi reţeaua de retail cuprinde 1.

Conștiința – o stare de agregare a materiei? Conștiință și viziune

Îndoar Însalariul mediu net era de 78 de euro pe lună, astăzi este de de euro. Înse construiau doar Au fost şi ani grei în această perioadă. Din 15 ani, conștiință și viziune au fost de criză: şila început, apoi perioada -după ce a adus cea mai gravă criză financiară globală din încoace. Cu toate acestea, clasa antrepre­no­rială a crescut prin propriile idei şi propriile forţe, împingând societatea românească spre bunăstare.

conștiință și viziune

Odată cu noi, cu Ziarul Financiar, clasa de business şi-a descoperit con­ştiinţa de sine şi nevoia de a se exprima cu putere în câmpul public. Ziarul Financiar a spart tiparele jurnalismului clasic: semna­lează care sunt trendurile şi modelează percepţia publică referitoare la oameni şi com­panii.

Clasa de business a evoluat, clasa politică nu Clasa antreprenorială a României s-a format şi s-a rodat sub presiunea concurenţei şi a măsurării performan­ţei.

Este ceea ce clasa politică a evitat constant în aceşti ani. Înantreprenoriatul era la început. Privatizarea intensă din anii care au urmat i-a dat şanse de existenţă. Făceau afaceri mai mult oameni din fos­ta Securitate şi puţinele companii străine care intraseră în România până atunci. Astăzi, o nouă generaţie de antre­prenori şi executivi a conștiință și viziune puterea în afaceri. Numai în Clubul Revistei Busi­ness Magazin, revista-so­ră a Zia­rului Financiar care premiază anual tineri antreprenori şi executivi - sunt deja de oameni ce construiesc zi de zi viitorul României.

Clasa de business a dobândit com­pe­tenţă, acţionează sub etica guver­nanţei corporatiste şi îşi măsoară per­for­manţa în parametri clari. A fost călită în criză. Este responsabilă pentru milioane de locuri de muncă. Are viziune. De partea cealaltă, clasa politică nu a dezvoltat competenţe şi este azi mai puţin capabilă să administreze puterea decât în urmă cu 15 ani.

Valoarea creată de clasa antrepre­norială şi cei peste 4 milioane de angajaţi este irosită de cei care administrează alternativ bugetul de stat. Clasa politică nu şi-a autore­glementat guvernanţa dintr-o econo­mie de piaţă, eşuând în corupţie şi minându-şi credibilitatea de a ad­mi­nis­­tra o ţară.

conștiință și viziune

Clasa politică nu şi-a definit misiu­nea, nu şi-a asumat conștiință și viziune viziune strategică şi nu oferă azi României niciun plan pen­tru viitor. Clasei politice îi lipseşte antreprenoriatul.

15 ani. Conştiinţa de sine. Conştiinţa puterii

România antreprenorială, România asistată Avem astăzi două Românii. Una este România care generează valoare - companiile private şi angajaţii lor, încă prea puţini pentru ca valoarea adăugată adusă de ei să ridice ţara acolo unde ar trebui să fie. Cu doar 4,3 milioane de salariaţi la o populaţie de 20 de milioane de locuitori, din care numai 3,3 milioane sunt angajaţi în companii private, România este la jumătate ca populaţie salariată în totalul popu­laţiei faţă de Ungaria sau Cehia.

Cu 5,3 milioane de pensionari şi un deficit al bugetului asigurărilor sociale de 3 miliarde de euro pe an, România trăieşte azi drama unei societăţi care este nevoită să facă deficit bugetar nu pentru investiţii, ci pentru pensii.

O viziune spirituală asupra egalității

Raportul dintre România antre­pre­no­rială şi România asistată este inacceptabil. Clasa politică nu participă la crearea de valoare, ci o iroseşte, mi­tu­ind România asistată pentru a-şi perpetua prezenţa la putere.

În perioada de creştere înaltă a PIB dintre şi clasa politică nu a făcut decât să umfle costurile României asistate, ceea ce a dus în ultimii cinci ani, după criza dinla o aproape completă oprire a motoarelor econo­miei şi la o îndatorare masivă.

O datorie pe care România nu o va putea plăti când evaziunea este cât jumătate din buget 20 miliarde de euroiar economia este sufocată de taxe şi este îndreptăţit să ne uităm la soarta Greciei în următorii ani.

conștiință și viziune

Clasa antreprenorială nu mai trăieşte cu iluzia că politicienii îi pot fi parteneri. România este astăzi o ţară care nu îşi găseşte direcţia. O misiune posibilă Aveţi conştiinţa de sine, aveţi conştiinţa puterii pe care o reprezentaţi. România are nevoie de viziune, strategie şi administraţie competentă. Comunitatea de business trebuie să înţeleagă că dacă nu se va exprima în câmpul puterii, clasa politică nu îi va acorda respectul care i se datorează ca principal creator de valoare în România.

Antreprenori români, implicaţi-vă pentru că totul depinde de voi, altfel România pe care aţi visat-o şi aţi plănu­it-o s-ar putea să nu mai existe în viitor. Ne aveţi pe noi, cei care acum 15 ani am pornit într-o misiune imposibilă.

Aveţi puterea leului!

Citițiși